Wybierz język:
 • pl_pl
 • GB_EN
 • IT_IT
 • FR_FR
 • de
 • bg
 • ro

Gwarancja

Wszystkie wyroby produkowane przez firmę JUSTA objęte są gwarancją.

Okres gwarancji na okna i drzwi balkonowe w systemach VEKA wynosi 7 lat przy montażu przez ekipę autoryzowaną przez Producenta. W przypadku montażu wykonywanego przez klienta okres gwarancyjny trwa przez 3 lata. Okres gwarancyjny na drzwi wewnętrzne, zewnętrzne z pcv i aluminium wynosi 2 lata.


Użytkowanie i montaż okien i drzwi.

 • transport i składowanie musi odbywać się w pozycji pionowej
 • sposób składowania wyrobów powinien zabezpieczać je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych oraz przed oddziaływaniem innych agresywnych czynników (środki chemiczne, wysoka temperatura, itp.)
 • w przypadku montażu przewidzianego w okresie późniejszym należy usunąć folię ochronną najpóźniej
  do 3 miesięcy od daty odbioru okien/drzwi
 • w przypadku wcześniejszego usunięcia folii ochronnej należy ponownie na czas montażu oraz prac wykończeniowych zabezpieczyć okna/drzwi
 • po zamontowaniu należy sprawdzić czystość okuć, a w przypadku ich zabrudzenia dokonać ich czyszczenia
  i smarowania
 • po zamontowaniu należy dokonać regulacji okuć
 • niezwłocznie po zamontowaniu stolarki należy usunąć folię ochronną (zaniedbanie tej czynności może doprowadzić do trwałych uszkodzeń stolarki)
 • podczas użytkowania należy systematycznie sprawdzać drożność kanałów odpływowych umieszczonych
  w dolnej ramie ościeżnicy i kwatery okna
 • przynajmniej raz w roku należy smarować okucia (olejem maszynowym lub wazeliną techniczną)
 • uszczelki przecierać wazeliną techniczną przynajmniej raz w roku
 • ponieważ zakupione okna są całkowicie szczelne, konieczne jest wietrzenie pomieszczeń, aby zapobiec nadmiernej wilgotności.